АСПИС_title

Проектування та програмна реалізація підсистеми створення та використання онтологічноії бази знань публікацій наукового дослідника

О.В. Палагін, К.С. Малахов, В.Ю. Величко, О.С. Щуров

Анотація:

Створення засобів підтримки наукових досліджень завжди було і є одним із центральних напрямків розвитку інформатики. Головними особливостями сучасного моменту розвитку наукових досліджень є трансдисциплінарний підхід і глибока інтелектуалізація всіх етапів життєвого циклу постановки і вирішення наукових проблем. В роботі розглядаються теоретичні і практичні аспекти розробки перспективних комплексних знання-орієнтованих інформаційних систем та їх компонентів, проведено аналіз існуючих наукових інформаційних систем та синтез загальних принципів побудови “Інструментального комплексу робочого місця наукового дослідника” та його компонентів. Спроектовані та розроблені функціональні компоненти знання-орієнтованої інформаційної системи “Інструментальниий комплекс робочого місця наукового дослідника”, зокрема функціональні моделі і програмна реалізація підсистеми створення та використання онтологічноії бази знань наукового дослідника, як компонент персоніфікованої бази знань наукового дослідника. Дослідження в сучасних умовах дії парадигми e-Science вимагає об’єднання ресурсів наукової спільноти й інтенсивного обміну результатами досліджень, що може досягатись за рахунок використання наукових інформаційних систем. “Інструментальний комплекс робочого місця наукового дослідника” дозволяє вирішувати завдання конструктивізації та формалізації представлення знань, що отримуються в процесі досліджень, та колективної взаємодії співвиконавців.


Ключові слова:

Онтологічна база знань; Наукова інформаційна система; Онтологія; Current Research Information System; e-Science; Semantic Web;

Повний текст:

PDF

Література:

 1. Звіт за проектом ВК 205.34.15 “Розробка методологічних та технологічних засад побудови архітектури знання-орієнтованої інформаційної системи підтримки діяльності наукового дослідника”. No держреєстрації 0115U003529. К. 2015. 134 с.
 2. Nikos Houssos. CRIS for research information management [Електронний ресурс]. 9th euroCRIS Strategic Seminar, September 12th -13th, 2011. Brussels. Режим доступу http://hdl.handle.net/11366/303 (дата звернення 08.07.2016).
 3. ERGO – European Research Gateways Online [Електронний ресурс]. Режим доступу http://cordis.europa.eu/news/rcn/8259_en.html (дата звернення 08.07.2016).
 4. EuroCRIS – Current Research Information Systems. The International Organisation for Research Information [Електроний ресурс]. Режим доступу http://www.eurocris.org/ (дата звернення 08.07.2016).
 5. Лопатенко А.С. Научные Информационные Системы. Перспективы использования. [Електроний ресурс]. Режим доступу http://derpi.tuwien.ac.at/~andrei/CRIS_DOC.htm (дата звернення 08.07.2016).
 6. Niclas Lindgren, Anita Rautamaki. Managing Strategic Aspects of Research [Електронний ресурс]. Режим доступу ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/cris2000/docs/rautamdki_fulltext.pdf (дата звернення 08.07.2016).
 7. Peter Dew, Christine Leigh, Bill Whyte. ADVISER II: Theory and practice of finding and presenting RTD results [Електроний ресурс]. CRIS-2000.
 8. CORDIS Mini-guide. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://cordis.europa.eu/pub/guidance/docs/cordis-miniguide11_en.pdf (дата звернення 08.07.2016).
 9. Прокудин Д.Е. Проектирование и реализация комплексной информационной системы поддержки научных исследований // Технологии информационного общества в науке, образовании и культуре: сборник научных статей. Материалы XVII Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» IMS-2014, Санкт-Петербург, 19 – 20 ноября 2014. С. 31–36.
 10. ResearchGate About us [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.researchgate.net/about (дата звернення 08.07.2016).
 11. Academia.edu – Share research [Електронний ресурс]. Режим доступу https://www.academia.edu/ (дата звернення 08.07.2016).
 12. Free reference manager and PDF organizer [Електронний ресурс]. Режим доступу https://www.mendeley.com/ (дата звернення 08.07.2016).
 13. OASIS Reference Model for Service Oriented Architecture V 1.0 [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.oasis-open.org/committees/download.php/19679/soa-rm-cs.pdf (дата звернення 08.07.2016).
 14. Marshall C. Enterprise Modelling with UML. Addison-Wesley, Reading, MA, 2000.
 15. Величко В.Ю., Малахов К.С., Семенков В.В., Стрижак А.Е. Комплексные инструментальные средства инженерии онтологий. International Journal “INFORMATION MODELS & ANALYSES”. Vol. 3. N 4. FOI ITHEA Sofia, Bulgaria. 2014. P.336–361.
 16. Хролович Д.В. Введение в MEAN stack. Science Time. 2014. No 8 (8). С. 321–324.
 17. Brad Dayley. Node.js, MongoDB and AngularJS Web Development. Addison-Wesley Professional, Jun 5, 2014. Computers. 800 p.

АСПИС


This page supports Cyrilic (Windows-1251) codepage.
Change language: English / Русский

Copyright (c) 1998-2015 ADUIS http://www.aduis.com.ua

return_links(); ?>